Wednesday, July 16, 2008

[Vocabulary Words] Tagalog Words

· Ningas - apoy

· Krusipiho - krus

· Pagkakilanlan - pagkakakilala

· Tinabangan - tinulugan

· Paris - parehas

· Matimpi - milihim

· Nagsipanhik – umakyat, nagsidala

· Nasalat – naubos, nagkulang

· Maligalig - magulo

· Humuhubo - nahuhubadan

· Panangis – pagluluksa

· Pulutong – pangkat, grupo

· Pumipintig – tumitibok

· Bumalikwas – mabilis na umikot o humarap sa kabilang direksyon

· Siniil – tinalo

· Inungkat – ipinasok sa usapan

Makisuno - makisuyo

No comments: